pressure vessels

Съдове под налягане

Ние Ви предлагаме проектиране, изработка и монтаж на съдовете под налягане в съответствие с основните световни стандарти - EN 13445, AD2000 HР0, GHOST и ASME. Виж повече

За да се гарантира пълно съответствие със стандартите, ние използваме модерен и сертифициран софтуер за проектиране на различни видове съдове под налягане. Ние знаем, че Вие трябва да бъдете сигурни в детайлите, така че всички изчисления и производствени чертежи ще бъдат одобрени от TÜV или друг сертифициран и компетентен орган . Но със сигурност, протокол от водно изпитания ще бъде официално издадено от представител на TÜV, което ще потвърди успешното преминаване на конкретния съд под налягане. Разбира се, всички необходими документи като производствен график, планове за инспекция и контрол, транспортни и монтажни чертежи и дори подробни инструкции за монтаж, са включени в документацията на проекта, който ще получите след доставката.

tanks

Резервоари

Ние Ви предлагаме проектиране, изработка и монтаж на резервоари за различни цели. Виж повече

Всички видове резервоари без вътрешно налягане за съхранение за вода, киселини и всички продукти на петролната индустрия, направени в различни форми - вертикални и хоризонтални цилиндрични, затворени или отворени, с плоско дъно, с конусни дъна, с наклонен под или със стандартни елиптични или торосферични дъна. Стандартите, използвани за проектиране са EN 14015: 2004, EN 1993-4 - 2: 2007 г. и API 650, 12-то издание, март 2013 г. Освен това ние предлагаме проектиране и производство на всички допълнителни структури за поддръжка като платформи, пътеки, стълби, парапети, и т.н.

steel structures

Метални конструкции

Ние Ви предлагаме проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, съгласно всички европейски стандарти и правила. Виж повече

Стоманени конструкции с различни размери и форми от стандартни или заварени профили. Ние ще се погрижим за всички аспекти от проектирането, планирането, производството, пакетирането и дори логистиката на голямото количество метални елементи.

steel equipment

Специфично оборудване

Ние Ви предлагаме проектиране, изработка и монтаж на конструкции за специални цели. Виж повече

Също така, реверсивен инженеринг, редизайн и оптимизация на съществуващи структури, допълнително спомагателно оборудване, сложни детайли от листов материал, тръби с нестандартни размери.

transport equipment

Оборудване за транспорт

Ние Ви предлагаме проектиране, изработка и монтаж на оборудване за транспорт. Виж повече

За да гарантираме успешната доставка на оборудването Ви, ние ще осигурим проектиране на подходящи елементи за транспорт. Всички необходими подпори, конзоли, седла, рамки и т.н. могат да бъдат проектирани и подготвени от нас да се гарантира успешната доставка на Вашия продукт.

technical support

Техническа помощ

Като наш клиент, Вие ще получите пълна подкрепа от нашия екип по всяко време и всички етапи от реализацията на проекта. Виж повече

Независимо дали настоящият проблем е технически, организационен или логистичен, можете да разчитате на нашите консултанти, които ще намерят най-доброто решение за Вас.